Thông báo lễ hội hoa anh đào năm 2015

Nhật Bản và Việt Nam đã nối lại quan hệ ngoại giao từ năm 1973, tới nay đã được hơn 40 năm. Quan hệ song phương ngày càng…..

Thông báo lễ hội hoa anh đào 2015