Thông báo kết quả kỳ thi cuối kỳ khóa 9 / 2015 – 12 / 2015

Trung tâm tiếng nhật núi trúc xin trân trọng thông báo kết quả thi cuối kỳ khóa 9 / 2015 – 12 / 2015 .

Xin chào các bạn .


Trung tâm nhật ngữ Núi Trúc xin trân trọng thông báo kết quả kỳ thi khoá tháng 9 / 2015 – 12 / 2015 .

Kết quả đã được upload lên group facebook của trung tâm với đường link như sau :

 

https://www.facebook.com/groups/272415149525540/files/

 

Các bạn truy cập vào được link trên xem file diem-thi-khoa-9-2105-12-2015.xls và tham gia vào group , admin của trung tâm sẽ accept cho các bạn nhé .

 

BẢNG ĐIỂM CHUẨN

 

– Lên lớp min 2

 ( đã học min 1 )

 70 điểm

– Lên lớp min 3 , 6B

 ( đã học min 2 , 6A )

 65 điểm

– Lên lớp min 4

 ( đã học lớp min 3 ) 

 60 điểm

– Lên lớp min 5 , min 6 , 6C

 ( đã học lớp min 4 , min 5 , 6B )

 55 điểm

– Lên lớp T1 , T2 , 6D

 ( đã học lớp Min 6 , 6C , Các lớp T )

 50 điểm

 

 

Lưu ý

– Các bạn đã học Min 1  có điểm từ 65 -> 69 điểm xét điểm vào 14h30 ngày 25/12/2015

 

– Các lớp còn lại : trường hợp có điểm trên 50 và dưới điểm chuẩn xét điểm vào 9h ngày 28 /12 /2015

 

HỌC PHÍ

 

Các lớp min 1 -> min 6 ( sơ cấp 3 buổi / tuần ) 1,6 triệu đồng / khóa
Các lớp 6A , 6B , 6C ( sơ cấp cấp tốc 5 buổi / tuần )  3 triệu đồng / khóa
Lớp T1 , T2 ( lớp trung cấp 3 buổi / tuần ) 1,9 triệu đồng / khóa
Lớp 6D , 6E ( lớp trung cấp cấp tốc 5 buổi / tuần ) 3,4 triệu đồng / khóa

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng giáo vụ sđt : ( 04 3 ) 846 0341

 

Cảm ơn tất cả các bạn !