Thông báo điểm chuẩn lên lớp và lịch đăng ký khóa học mới 08,09/01/2018 ~ 24/04/2018

Thông báo điểm chuẩn lên lớp và lịch đăng ký khóa học mới 08,09/01/2018 ~ 24/04/2018

Điểm chuẩn lên lớp khóa học 18/09 – 16/12/2017

 

Min 2 ( đã học min 1) 60 điểm
Min3, 6b ( đã học min 2, 6A ) 57 điểm
Min 4 ( đã học min 3 ) 55 điểm
Min 5, Min 6, 6C ( đã học min 4, min 5, 6B 50 điểm
T1, T2, 6D ( đã học min 6, 6C, các lớp T ) 50 điểm

 

*Chú ý:

– Các bạn học min 1 ( có điểm từ 50 -> 59 ), min 2 và 6A ( có điểm từ 50 -> 56 ) xét điểm vào 14h30 ngày 27/12/2017 ( thứ 4 ) . 
– Với các bạn dưới 50 điểm vui lòng qua trung tâm để được tư vấn.

 

*Trong đó:

– Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 : Lớp sơ cấp 3 buổi / tuần
– 6A, 6B, 6C : lớp sơ cấp ( cấp tốc )

– T1, T2 : lớp trung cấp 3 buổi / tuần

– 6D: lớp trung cấp 5 buổi / tuần

 

Lịch đóng học phí khóa mới tiếp theo ( 08,09/01/2018 ~ 24/04/2018 )

 

Lên lớp min 2 ( đã học min 1 ) 8h thứ 2 ngày 25/12/2017
Lên lớp min 3 ( đã học min 2 ) 8h thứ 3 ngày 26/12/2017
Lên lớp min 4, min 5 ( đã học min 3, min 4 ) 14h thứ 3 ngày 26/12/2017
Lên lớp min 6 ( đã học min 5 ) 14h thứ 2 ngày 25/12/2017
Lên lớp 6b, 6c, 6d, 6e ( đã học 6A, 6B, 6C, 6D ) 8h thứ 4 ngày 27/12/2017
Lên các lớp T ( đã học min 6, 6C, T1, T2 )
( Xét điểm cho các bạn dưới điểm chuẩn )
14h thứ 4 ngày 27/12/2017
Đối với các bạn thi bổ sung ngày 23/12/2017 8h30 thứ 5 ngày 28/12/2017
Từ ngày 29/12/2017 -> 06/01/2018  tiếp tục tuyển sinh ( nếu còn chỗ )

 

Giờ làm việc tại trung tâm : từ 8 ~ 18h hàng ngày từ thứ 2 tới hết sáng thứ 7.