Thông báo đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào các lớp khóa tháng 1 / 2017

Trung tâm tiếng nhật núi trúc xin trân trọng thông báo lịch tuyển sinh bổ sung khóa tháng 1 năm 2017

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc nhận đăng ký thi bổ sung, thi đầu vào các lớp cho học viên đã biết tiếng Nhật muốn vào học tại Trung tâm, cụ thể như sau:

–  Đối tượng dự thi :  Đã học tiếng Nhật (tối thiểu 2 tháng)

–  Thời hạn đăng ký:  Từ 26/12 ~ 06/01/2017

–  Ngày thi : 09h ngày 07/01/2017 ( thứ 7 )

–  Lệ phí thi :  50.000 đồng

–  Khai giảng :  13/01/2017

Lưu ý:  Các lớp thi đầu vào

*Học theo giáo trình MINNA NO NIHONGO

–   Lớp Min2  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 6 bài MINNA)

–   Lớp Min3  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 13 bài MINNA)

–   Lớp Min4  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 22 bài MINNA)

–   Lớp Min5 (học 3 buổi/tuần)(đã học hết 31 bài MINNA)

–   Lớp Min6  (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 40 bài MINNA)

–   Lớp T1 (học 3 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNANO NIHONGO)

–   Lớp T2 (học 3 buổi/tuần) (đã học tiếng nhật trung cấp khoảng 4 tháng)

–   Lớp 6B  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 16 bài MINNANO NIHONGO) ( Chỉ học ban ngày )

–   Lớp 6C  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 34 bài MINNANO NIHONGO) ( Chỉ học ban ngày )

–   Lớp 6D  (học 5 buổi/tuần) (đã học hết 50 bài MINNANO NIHONGO) ( Chỉ học ban ngày )

Chi tiết xin liên hệ:   Phòng Giáo vụ (04) 38460341

Địa chỉ : số 15 – ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội