Thông báo tổ chức thi thử n2 , n3 cho kì thi tháng 12 / 2016

Thông báo tổ chức thi thử n2 , n3 cho kì thi tháng 12 / 2016

Trung tâm tiếng nhật núi trúc thông báo kết quả kỳ thi jlpt đợt 2 tháng 12 năm 2015

Mục đích:        

 – Làm quen với hình thức thi

 – Biết năng lực tiếng Nhật của mình

 

Thời gian:  8h30 ngày 06/11/2016  (chủ nhật)

 

Địa điểm: Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc

 

Lệ phí thi: 50.000 đồng/ 1người

 

Hạn đăng ký: 04/11/2016  (thứ 7)

 

Nơi đăng ký: Văn phòng Nhật (tầng 2, bên tay phải)

 

Ngày thi năng lực: 04/12/2016

 

Các bạn đang học N2, N3 tại Trung tâm không phải nộp lệ phí thi.