Thông báo tổ chức lớp luyện thi (対策) JLPT N2, N3 cho kì thi 4 / 12 / 2016

Trung Tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Trân Trọng thông báo thi vào lớp luyện thi N2, N3 cho kì thi JLPT 04 / 12 / 2016.

Thời gian thi : Từ 9:00 ~ 9:30 Sáng thứ 7 ngày 10/ 09/ 2016

 

Địa điểm thi : Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc.

 

Lệ Phí thi : 50.000 VND/1 người

 

Hạn đăng ký thi : Trước ngày 8 /09/2016

 

Học phí : 2.400.000 VND/ 36 buổi

 

Thời gian học :

 1. N2 :
  • từ 17:30 đến 19:10 thứ 2,4,6
  • từ 19:30 đến 21:10, thứ 2,4,6
 2. N3:
  • từ 17:30 đến 19:10 thứ 2,4,6
  • từ 19:30 đến 21:10 thứ 2,4,6
  • từ 19:30 đến 21:10 thứ 3,5,7

Ngày học : 12,13/09/2016

 

Giáo viên : 50% giáo viên Nhật, 50% giáo viên Việt