Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm tiếng nhật núi trúc

Điện thoại: (04) 38 460 341

Fax: (04) 38 460 341

Địa chỉ: số 15, ngõ Núi Trúc, Kim Mã , Ba Đình , Hà Nội.Trung tâm tiếng nhật núi trúc google map