Lịch tuyển sinh tiếng nhật vỡ lòng khóa 2 năm 2016 ( 23 / 05 ~ 20 / 08 )

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo lịch tuyển sinh tiếng nhật vỡ lòng khóa 2 năm 2016 ( 23 / 05 ~ 20 / 08 )
TIN ĐÃ HẾT HẠN

    Tuyển sinh lớp tiếng nhật Tháng 5/2016

    (cho người chưa biết tiếng Nhật)

     Khoá học: từ 23/05/2016  ~ 20/08/2016

                        Giáo viên dạy :  Giáo viên Nhật ( 50% ), giáo viên Việt ( 50% )

                        Bắt đầu học từ : Ngày 23/05/2016 ( với lớp học thứ 2-4-6 và lớp cấp tốc )

                                                    Ngày 24/05/2014 ( với lớp học thứ 3-5-7 )

                                      

Lớp tiếng Nhật Min1

Lớp tiếng Nhật cấp tốc 6A

Đối tượng học   

Người chưa biết tiếng Nhật

Người chưa biết tiếng Nhật

Giáo trình

MINNA NO NIHONGO

                    MINNA NO NIHONGO

Ngày học

1 tuần học 3 buổi

( Thứ 2 – 4 – 6 hoặc thứ 3 – 5 – 7 )

1 tuần học 5 buổi

( từ thứ 2 đến thứ 6 )

Giờ học                 

–  Buổi sáng : 8h30 – 10h15 – 

  Buổi chiều: 14h30 – 16h15

–  Buổi tối    :  Ca 1 : 17h30 – 19h10

                    Ca 2 : 19h30 – 21h10   

  –  Buổi sáng  : 8h30 – 11h00

  –  Buổi chiều : 14h30 – 17h00

Học phí

1.600.000 đồng / 3 tháng

3.000.000 đồng / 3 tháng

Gửi xe + Giáo trình

Miễn phí

Miễn phí

 Tuyển sinh

Đóng học phí

Lớp học sáng + chiều
Bắt đầu làm việc từ  8h sáng thứ bảy ngày 07/05/2016

Lớp học buổi tối
Bắt đầu làm việc từ  8h sáng chủ nhật ngày 08/05/2016

                     

Bắt đầu làm việc từ  8h sáng thứ bảy ngày 07/05/2016                 

     

    Trung tâm tiếng nhật núi trúc
    15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội
    Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681