Lịch tuyển sinh bổ sung các lớp 1 / 2014 – 4 / 2014

Khóa học : Bổ sung các lớp đang học tại trung tâm
Đối tượng : Tất cả học sinh các trình độ
Ngày tuyển sinh : 06/01 ~ 24/04/2014

LỊCH TUYỂN SINH HỌC KỲ II (2013-2014)

 

(06/01 ~ 24/04/2014)

(Dành cho học viên đang học tại Trung tâm)

 

19/12/2013

(thnăm)

Thông báo điểm kiểm tra cuối học kỳ I, điểm thi tốt nghiệp A, B HKI

20/12/2013

(thsáu)

Tuyển sinh lớp A2, Min2

(đã học A1, Min1 đủ điểm lên A2, Min2)

23/12/2013

(thhai)

Tuyển sinh các lớp Min3, Min4, Min5, Min6

(đã học Min2, Min3, min4, Min5)

14h, tuyển sinh lớp A3 (đã học A2)

24/12/2013

(thba)

Tuyển sinh các lớp B1, B2   (đã học A3, B1)

14h tuyển sinh các lớp Hội thoại, lớp 6B, 6C

(học cả tuần)

25/12/2013

(thứ ba)

Tuyển sinh các lớp T, các lớp thi bổ sung(ngày 14/12/2013)

26/12/2013 ~ 05/01/2014

Tiếp tục tuyển sinh (nếu còn chỗ)

06/01/2014

Khai giảng các lớp học thứ 2-4-6

Khai giảng các lớp 6A, 6B, 6C

07/01/2011

Khai giảng các lớp học thứ 3-5-7

        

             Lưu ý: Tuyển sinh các lớp từ 8h -> 18h (theo đúng ngày quy định)

                         Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Giáo vụ

                         hoặc qua số điện thoại 04. 38460.341

 

Trung tâm tiếng nhật núi trúc

15 ngõ núi trúc – kim mã – ba đình – hà nội
Liên hệ : Tel: (84 4) 38 460 341 / Fax: (84 4) 38 463 681