Lịch chiêu sinh niên học 2016 ~ 2017

Trung tâm tiếng nhật núi trúc trân trọng thông báo lịch chiêu sinh các lớp niên học 2016 ~ 2017
  Học kì I : từ ngày 19/09/2016 ( thứ 2 ) đến ngày 17/12/2016 ( thứ 7 )
 Thi đầu vào, thi bổ sung  27/08/2016 ( thứ 7 )
 Tuyển sinh Min 1 học ban ngày  27/08/2016 ( thứ 7 )
 Tuyển sinh Min 1 học buổi tối  28/08/2016 ( chủ nhật )
 Khai giảng
 – Kiểm tra giữa học kì
 – Kiểm tra cuối học kì
 19/09/2016 ( thứ 2 )
 – 31/10 và 01/11 / 2016 ( thứ 2 , thứ 3 )
 – 14/15/16/17 tháng 12 / 2016 ( thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 )
( Nghỉ học kỳ I từ ngày 18/ 12/ 2016 đến hết ngày 12/ 01/ 2017 )  
  Học kì II : từ ngày 13/01/2017 ( thứ 6 ) đến ngày 29/04/2017 ( thứ 7 )
 Thi đầu vào, thi bổ sung  24/12/2016 ( thứ 7 )
 Tuyển sinh Min 1 học ban ngày 24/12/2016 ( thứ 7 )
 Tuyển sinh Min 1 học buổi tối  25/12/2016 ( chủ nhật )
 Khai giảng
 – Kiểm tra giữa học kì
 – Kiểm tra cuối học kì
 13/01/2017 ( thứ 6 )
 – 13 và 14/03 / 2017 ( thứ 2 , thứ 3 )
 – 26/27/28/29 tháng 04 / 2017 ( thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 )
( Nghỉ tết âm lịch từ ngày 20/01 đến hết ngày 05/02/2017 )
( Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương ngày 06/04/2017 tức thứ 5 )

( Nghỉ học kỳ II từ ngày 30/04 đến hết ngày 31/05/2017 ) 
  Học kì III : từ ngày 22/05/2017 ( thứ 2 ) đến ngày 19/08/2017 ( thứ 7 )
 Thi đầu vào, thi bổ sung  06/05/2017 ( thứ 7 )
 Tuyển sinh Min 1 học ban ngày  06/05/2017 ( thứ 7 )
 Tuyển sinh Min 1 học buổi tối 07/05/2017 ( chủ nhật )
 Khai giảng
 – Kiểm tra giữa học kì
 – Kiểm tra cuối học kì
 22/05/2017 ( thứ 2 )
 – 03 và 04/07 / 2017 ( thứ 2 , thứ 3 )
 – 16/17/18/19 tháng 08 / 2017 ( thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 )
Dự kiến học kỳ I năm học 2017 ~ 2018 khai giảng ngày 18/09/2017

PHÒNG GIÁO VỤ  TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT NÚI TRÚC
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO