• Tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp mới tháng 9 / 2017
    Tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp mới tháng 9 / 2017

Tuyển sinh tiếng Nhật Học kỳ III 08 / 2012

Khoá học : từ 25/05/2012  ~23/08/2012

Đối tượng học : Người chưa biết tiếng Nhật

Giáo viên dạyGiáo viên Nhật (50%), giáo viên Việt (50%)

Khai giảng      : Ngày 25, 26/ 05/ 2012