• Tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp mới tháng 9 / 2017
    Tuyển sinh lớp tiếng nhật sơ cấp mới tháng 9 / 2017

Thông báo tuyển giáo viên tiếng nhật

Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc là một trong những Trung tâm Nhật ngữ lớn tại Hà Nội. Hiện nay, chúng tôi đang tuyển giáo viên tiếng nhật 2017